Pojištění psa - náklady na veterinární léčbu LZE pojistit 

Pojištění psa - on-line kalkulátor -  odkaz na konci této stránky 

Pojištění psa kryje náklady na veterinární léčbu v případě úrazu či akutního onemocnění Vašeho psího miláčka. 

Zdravotní pojištění psa je způsob jak předejít situaci, kdy náklady na veterinární ošetření psa citelně zasáhnou rodinný rozpočet.

Co si můžete k pojištění psa za výhodných podmínek připojistit::

  • odpovědnost za škodu z držby psa
  • soutěže a výstavy vč. přípravy na ně
  • rozsah krytí i celá Evropa

se slevou je pojištění pro psy horské služby, slepecké a asistenční psy, psy využívané ke canisterapii

Co je v pojištění psa zahrnuté?

Účelně a neodkladně vynaložené náklady na veterinární úkony spojené s ošetřením psa a jeho léčbou v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem

·        Pojistné částky na veterinární náklady za nemoc / úraz: 

(můžete si zvolit roční limit)

                10.000,- Kč

                20.000,- Kč

                30.000,- Kč

* Pojistnou částku se rozumí maximální částka, kterou za Vašeho psa pojišťovna za rok uhradí na veterinárních nákladech.  

·        Spoluúčast

(můžete si zvolit odpovídající spoluúčast na škodné události - s vyšší spoluúčastí je nižší pojistné) 

                 500,- Kč

               1000,- Kč

               1500,- Kč

               2000,- Kč

Co lze k pojištění psa připojistit:

Pojištění psa na odpovědnost za škody z držby psa

-    Limity:

(můžete si zvolit odpovídající pojistný limit)

        500.000,- Kč škoda na zdraví

        250.000,- Kč škoda na věci

        120.000,- Kč finanční škoda    

Příklad: pes vběhne do křižovatky a způsobí dopravní nehodu...

Pojištění psa na úrazy, které se stanou na výstavách a soutěžích a při přípravě na ně

Pojištění psa na území Evropy

Při sjednání pojištění pojištění psa jsou poskytovány slevy na speciálně cvičené psy:            

        pes horské služby

        asistenční pes

        pes určený ke canisterapii

        slepecký pes

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pojištění psa - on-line kalkulátor - zde

Namodelujte si v kalkulátoru pro Vás nejvhodnější kombinaci pojištění, připojištění a spoluúčasti a pak 

zavolejte či napište PŘÍMO NÁM, postaráme se již o vše potřebné. 

Jaroslav Daniel Doležal, majitel a jednatel společnosti Insia Garant s.r.o., mob.: 602 25 14 25, email: mukarov@insia.com  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pojištění psa Vám vysvětlí a jeho sjednání zajistí Insia Garant s.r.o., pojišťovací makléř. www.InsiaGarant.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pojistné podmínky k pojištění psa
 
Pojištění psa lze sjednat a bližší informace získat u specializovaného pojišťovacího makléře společnosti Insia garant s.r.o.

Insia Garant s.r.o., pojišťovací makléř, je členem sítě INSIA, patří k TOP makléřům v ČR

Pojištění psa je jednou z našich specializací

Pro bližší informace i sjednání pojištění psa nám zavolejte či napište na tel.: 602 25 14 25, email: mukarov@insia.com